FIFA 20 ON ANDROID PPSSPP 600MB NEW 2020


★CHỨC NĂNG★


* Hỗ trợ đầy đủ Vulkan. Rất nhanh trên các thiết bị được hỗ trợ.
* Hỗ trợ một phần PSP GPS và máy ảnh (lý do cho các quyền mới!)
* Hỗ trợ cho tiếng Ả Rập
* Sửa các widget Android, chia tỷ lệ màn hình
* Các vấn đề hình học được khắc phục trong Huy chương Danh dự
* Thực hiện rút thăm ngay lập tức, sửa chữa Thrillville
* Tàu phần cứng của PSP Beziers và Splines (được sử dụng bởi một vài game)
* Chế độ hiệu suất được duy trì để tránh điều chỉnh nhiệt
* Các loại lỗi và cải tiến tương thích

Chơi các trò chơi PSP trên thiết bị Android của bạn, ở độ phân giải cao với các tính năng bổ sung!

PPSSPP là trình giả lập PSP * tốt nhất, nguyên bản và duy nhất cho Android. Nó chạy rất nhiều trò chơi, nhưng tùy thuộc vào sức mạnh của thiết bị, tất cả có thể không chạy ở tốc độ tối đa
★LINK DOWN:
—⟩ FIFA 20 PPSSSPP GAME:NHẤP VÀO ĐÂY
—⟩ FIFA 20 SAVEDATA:NHẤP VÀO ĐÂY